Print GHS / CLP etiketten inclusief alle
wettelijk verplichte elementen


Keuze uit 161760 etiketten
Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Chemical-label.com zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Chemical-label.com nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

vdp


Om nieuwe etiketten toe te voegen, selecteert u gewoon een willekeurige, en past u deze naar wens aan.


Naam NL Naam EN Cas EG Signaalwoord
(N-benzyl-N,N,N-tributyl)ammonium 4-dodecylbenzeensulfonaat (N-benzyl-N,N,N-tributyl)ammonium 4-dodecylbenzenesulfonate 178277-55-9 422-200-0 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(R,S)-1-[2-amino-1(4-methoxyfenyl)ethyl]cyclohexanolacetaat (R,S)-1-[2-amino-1(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol acetate 839705-03-2 445-750-3 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutaanamide (R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutane amide 144177-62-8 (80... 447-860-7 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(R,S)-2-butyloctaandizuur (R,S)-2-butyloctanedioic acid 50905-10-7 431-210-4 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(R,S)-4-(4-dimethylamino-1-(4-fluorfenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitril (R,S)-4-(4-dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 103146-25-4 430-780-1 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan (2R)-(-)-3-Chloro-1,2-propenoxide 51594-55-9 424-280-2 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(R)-1,2-O-(2,2,2-trichloorethylideen)-α-.sc.D.sc.-glucofuranose alphachloralose 15879-93-3 240-016-7 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-veratrylisochinolinehydrochloride (R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride 54417-53-7 680-305-9 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron (R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone 5543-58-8 226-908-9 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(R)-4-(4-dimethylamino-1-(4-fluorfenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitril (R)-4-(4-dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 219861-18-4 430-760-2 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]