Print GHS / CLP etiketten inclusief alle
wettelijk verplichte elementen


Keuze uit 161760 etiketten
Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Chemical-label.com zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Chemical-label.com nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

vdp


Om nieuwe etiketten toe te voegen, selecteert u gewoon een willekeurige, en past u deze naar wens aan.


Naam NL Naam EN Cas EG Signaalwoord
(RS)-4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole;medetomidine (RS)-4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole;medetomidine 86347-14-0 811-718-6 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(RS)-N-benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluor-m-tolyloxy)butyramide (RS)-N-benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolyoxy)butyramide; beflubutamid (ISO) 113614-08-7 601-267-1 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(RS)-S-sec-butyl-O-ethyl-2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylfosfonothioate (RS)-S-sec-butyl-O-ethyl-2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate; fosthiazate (ISO) 98886-44-3 619-377-3 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(S,S)-trans-4-(acetylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-7,7-dioxo-4H-thieen[2,3-b]thiopyraan-2-sulfonamide (S,S)-trans-4-(acetylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-7,7-dioxo-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 120298-38-6 415-030-3 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(S)-(-)-2-acetoxypropionylchloride (1S)-2-chloro-1-methyl-2-oxoethyl acetate; (S)-(-)-2-acetoxypropionylchloride 36394-75-9 609-239-0 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(S)-1-[2-trans-butoxycarbonyl-3-(2-methoxyethoxy)propyl]-1-cyclopentaancarbonzuur, cyclohexylaminezout (S)-1-[2-tert-butoxycarbonyl-3-(2-methoxyethoxy)propyl]-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclohexylamine salt 167944-94-7 425-510-4 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(S)-1,1-difenylpropaan-1,2-diol (S)-1,1-diphenyl-1,2-propanediol 46755-94-6 443-220-6 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(S)-2-chloorpropionzuur (S)-2-chloropropionic acid 29617-66-1 608-381-0 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(S)-2,2-difenyl-2-(3-pyrrolidinyl)acetonitril hydrobromide (S)-2,2-diphenyl-2(3-pyrrolidinyl)acetonitrile hydrobromide 194602-27-2 421-810-4 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-carbonzuur 1H-Indole-2-carboxylic acid, 2,3 dihydro [S] 79815-20-6 410-860-2 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]