Print GHS / CLP etiketten inclusief alle
wettelijk verplichte elementen


Keuze uit 161760 etiketten
Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Chemical-label.com zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Chemical-label.com nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

vdp


Om nieuwe etiketten toe te voegen, selecteert u gewoon een willekeurige, en past u deze naar wens aan.


Naam NL Naam EN Cas EG Signaalwoord
(6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium]-formaat (6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium] formate 108225-03-2 402-060-7 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(6R-trans)-1-((7-ammonio-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo-[4.2.0]oct-2-een-3-yl)methyl)pyridiniumjodide (6R-trans)-1-((7-ammonio-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo-[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)pyridinium iodide 100988-63-4 423-260-0 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(6β)-6,19-epoxyandrost-4-een-3,17-dion (6β)-6,19-epoxyandrost-4-ene-3,17-dione 6563-83-3 433-490-3 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(9S)-9-amino-9-deoxyerythromycin (9S)-9-amino-9-deoxyerythromycin 26116-56-3 406-790-7 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat (benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate 21564-17-0 244-445-0 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(Benzyloxy)methanol (benzyloxy)methanol 14548-60-8 238-588-8 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(chloormethyl)bis(4-fluorfenyl)methylsilaan (chloromethyl)bis(4-fluorophenyl)methylsilane 85491-26-5 401-200-4 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(DBTC) Dibutyltin dichloride 683-18-1 211-670-0 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(E,E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,4,6,10-tetraeen-3-ol (E,E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,4,6,10-tetraen-3-ol 125474-34-2 (80... 423-240-1 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(E,Z)-4-chloorfenyl(cyclopropyl)keton-O-(4-nitrofenylmethyl)oxime (E,Z)-4-chlorophenyl(cyclopropyl)ketone O-(4-nitrophenylmethyl)oxime 94097-88-8 406-100-4 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]