Print GHS / CLP etiketten inclusief alle
wettelijk verplichte elementen


Keuze uit 161760 etiketten
Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Chemical-label.com zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Chemical-label.com nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

vdp


Om nieuwe etiketten toe te voegen, selecteert u gewoon een willekeurige, en past u deze naar wens aan.


Naam NL Naam EN Cas EG Signaalwoord
γ-thiobutyrolactone 1003-10-7 213-700-8 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
γ-valerolactone 108-29-2 203-569-5 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
γ,.zeta.-dioxobenzeneheptanoic acid 6336-53-4 228-719-7 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
γ,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-propan-1-ol 15760-18-6 239-845-7 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
δ-2:2'-bis(1,3-dithiazole) 31366-25-3 250-593-7 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
δ-valerolactone 542-28-9 208-807-1 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
ε-Caprolactone, oligomeric reaction products with 2,2'-oxydiethanol 36890-68-3 500-092-7 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
ε-Caprolactone, oligomeric reaction products with propylidynetrimethanol 37625-56-2 500-099-5 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
ε-Caprolactone, oligomers, ester with 2-hydroxyethyl methacrylate 128152-19-2 500-317-9 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
ε-Caprolactone, oligomers, esters with 2-hydroxyethyl methacrylate, phosphate 120145-72-4 500-310-0 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]