Print GHS / CLP etiketten inclusief alle
wettelijk verplichte elementen


Keuze uit 161760 etiketten
Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Chemical-label.com zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Chemical-label.com nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

vdp


Om nieuwe etiketten toe te voegen, selecteert u gewoon een willekeurige, en past u deze naar wens aan.


Naam NL Naam EN Cas EG Signaalwoord
ε-Caprolactone, oligomers, esters with acrylic acid 97387-29-6 500-280-9 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
ε-Caprolactone, oligomers, esters with acrylic acid and 2,2,2',2'-tetrakis (hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol 89800-10-2 500-276-7 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
η-1H-indol-1-yl-α,α,ε-trimethyl-1H-indole-1-heptanol 67801-36-9 267-156-1 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
η-1H-indol-3-yl-α,α,ε-trimethyl-1H-indole-3-heptanol 67860-00-8 267-434-2 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
ι-Carrageenan 9062-07-1 232-949-3 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
κ-Carrageenan 11114-20-8 234-350-2 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
λ-Carrageenan 9064-57-7 232-953-5 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
μ-Chlorobis(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)(dimethylaluminum)-μ-methylene-titanium 67719-69-1 628-935-5 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]