Print GHS / CLP etiketten inclusief alle
wettelijk verplichte elementen


Keuze uit 161760 etiketten
Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Chemical-label.com zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Chemical-label.com nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

vdp


Om nieuwe etiketten toe te voegen, selecteert u gewoon een willekeurige, en past u deze naar wens aan.


Naam NL Naam EN Cas EG Signaalwoord
(E)-(7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-een-1-ol (E)-(7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-ene-1-ol 150-86-7 (60.0%... 416-120-5 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(E)-3-(2-chloorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)propeanaal (E)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)propenal 112704-51-5 410-980-5 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(E)-3-(4-(4-fluorfenyl)-5-methoxymethyl-2,6-bis(1-methoxymethyl)pyridin-3-yl)prop-2-enal (E)-3-(4-(4-fluorophenyl)-5-methoxymethyl-2,6-bis(1-methoxymethyl)pyridin-3-yl)prop-2-enal 177964-68-0 426-330-9 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol (E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol 82413-20-5 428-010-4 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(E)-3-methyl-5-cyclopentadeceen-1-on (E)-3-methyl-5-cyclopentadecen-1-one 82356-51-2 620-565-2 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(E)-3,12-tridecadiennitrile A mixture of: (E)-2,12-tridecadiennitrile; (E)-3,12-tridecadiennitrile; (Z)-3,12-tridecadiennitrile 124071-40-5 685-637-8 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienylhexadecanoaat (E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienylhexadecanoate 3681-73-0 421-370-3 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(E)-5[(4-chloorfenyl)methyleen]-2,2-dimethylcyclopentanon (E)-5[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethylcyclopentanone 164058-20-2 410-440-9 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(E)-but-2-een (E)-but-2-ene 624-64-6 210-855-3 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]
(E)-crotonaldehyd (E)-crotonaldehyde 123-73-9 204-647-1 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket
[Controleer uw etiket]